ලේසියෙන් chords මාරු කිරීම – නිම්හිම් සෙව්වා – Sinhala Guitar lesson

0යාලුවනේ.. මේ lesson එකෙන් ඔයාලට chords මාරු කිරීම ලේසි වෙන වැදගත් ක්‍රම කීපයක් කියල…

source

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.